prim. MUDr. Vladimír Mařík

@ RRC Clinic

Studium a promoce na 3 lékařské fakultě UK Praha 1989
Atestace z chirurgie I. stupeň 1992
Atestace z plastické chirurgie 1997

Držitel licence České lékařské komory pro obor plastická chirurgie
Držitel Oprávnění pro provoz lékařské praxe v oboru plastická chirurgie
Člen Mezinárodní společnosti estetické chirurgie /ISAPS/
Člen Mezinárodní společnosti plastické chirurgie (IPRAS)
Člen Evropské společnosti plastické chirurgie (EPRAS)
Člen Společnosti plastické chirurgie České lékařské společnosti J.E.Purkyně-člen výboru této společnosti
Člen Společnosti estetické chirurgie České lékařské společnosti J.E.Purkyně-vědecký sekretář a člen výboru této společnosti