MUDr. Tomáš Doležal

@ Plastika Praha

MUDr. Tomáš Doležal se dlouhodobě věnuje oboru plastické chirurgie a patří ke špičkovým odborníkům v tomto oboru nejen v České republice.

Je také odborný školitel firmy Allergan v oblasti prsních implantátů Natrelle, dříve McGhan.

Vzdělání
Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství v Praze.
V roce 1996 složil atestaci I. stupně v oboru chirurgie. Atestaci v oboru plastická chirurgie získal v roce 2001 a následně mu byla udělena licence České lékařské komory v oboru plastické chirurgie.

Odborná praxe
Po promoci v roce 1991 pracoval na očním oddělení nemocnice Kladno, od roku 1993 na II. Chirurgické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 1996 – 2002 pracoval na oddělení plastické chirurgie Ústavu lékařské kosmetiky Praha a v rámci dlouhodobých stáží na Klinice plastické chirurgie FNKV.

Absolvoval odborné stáže v USA, Anglii, Rakousku, Německu a Řecku.

Isaps
Členem ISAPS:
The International Society
Of Aesthetic Plastic Surgery

Přednášková a publikační činnost
V roce 1999 přednášel na světovém kongresu plastické chirurgie v USA a v roce 2003 v Austrálii. Je spoluautorem knižní publikace „Chirurgie pro krásu“ (1999) a jako výtvarník se svými ilustracemi podílel na mnoha odborných publikacích.

Je členem několika českých i mezinárodních lékařských společností. V České republice to jsou:
Společnosti plastické chirurgie
Společnosti estetické chirurgie
Společnosti pro využití laserů v medicíne

Na mezinárodním poli:
The International Society Of Aesthetic Plastic Surtgery, ISAPS
International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, IPRAS