MUDr. Slavomíra Feix

MUDr. Slavomíra Feix vyštudovala Lekársku fakultu UK v Bratislave 1991. Viacročnú medicínsku prax získala v Nemecku, kde získala aprobáciu a pracovala od roku 1993 ako asistentný lekár na chirurgickom oddelení, neskôr na dermatológii a alergológii a v ambulancii pre laserovú medicínu. V roku 1997 získala licenciu odborného konzultanta pre laserovú medicínu, v roku 2005 atestovala v odbore dermatológ.Viac ako 17 rokov sa venuje hlavne estetickej a korektívnej dermatológii. V súčasnosti pôsobí ako primárka dermatológie v Centre pre krásu a zdravie v Interklinik v Bratislave a v spoločnosti Medpoint Aerztecentrum vo Viedni. Aktívne sa zúčastňuje kongresov doma i v zahraničí, je uznávanou odbornou lektorkou.