MUDr. Lucia Mansfeldová

Vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Během studia získala stipendium EU Socrates Erasmus a absolvovala stáž na dermatovenerologické klinice Universidad Granada ve Španělsku. Současně prošla při studiu kursem dermatochirurgie.

Složila úspěšně atestaci v oboru dermatovenerologie a v oboru korektivní dermatologie. V roce 2011 byla zařazena do předatestační přípravy z dětské dermatovenerologie.

Pravidelně se účastní kongresů v Čechách, na Slovensku a v zahraničí (kongresy českých a slovenských dermatovenerologů , IMCAS, EADV, WDC).  Publikuje v časopisech Referátový výběr z dermatovenerologie, Dermatologie pro praxi. Přednáší  na kongresech a vzdělávacích akcích IPVZ v oboru korektivní dermatologie.

Je členkou  Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Společnosti Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP.