MUDr. Jan Kastner

@ Perfect Clinic

Studium

 • 1992 – 1998 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha (MUDr.)
 • 2002 Atestace 1.stupně v oboru Otorhinolaryngologie
 • 2007 Atestace v oboru Otorhinolaryngologie (evropská specializační zkouška)
 • 2005 – dosud PhD student oboru Biomedicíny

Praxe v oboru ORL

 • 1999 – 2002 ORL klinika 1.LF UK, FN Motol, Praha (lékař)
 • 2003 – 2004 stipendista nadace Stiftung Tumorforschung Kopf-Hals, Tumor Biologie Labor, ORL klinika, Guttenbergova Univerzita, Mohuč, SRN (výzkumný pracovník a rezident na ORL klinice)
 • 2005 – dosud ORL klinika 1.LF UK, FN Motol, Praha (lékař – specialista, asistent 1. lékařské fakulty UK)
 • 1999 – 2008 zaměstnanec v soukromé ORL ambulanci MUDr. Kastnerové
 • od 2009 společník v Ušní, nosní, krční ambulance Kastner s.r.o.

Odborné zaměření

 • Rinologie (Endoskopická operativa i funkčně-estetická chirurgie nosu)
 • Ultrazvuk hlavy a krku
 • Spánková medicína