MUDr. Robert Artur Dahmen

VZDĚLÁNÍ          

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, PGS – Preventivní medicína říjen 2014 – dosud

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství    2008 – 2014

zaměstnání   

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK                     říjen 2014 – dosud Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta – lektor                    říjen 2015 – dosud

Avecutis                 květen 2016 – dosud

VeraMedica                          duben 2018 – dosud

odborné Stáže            

Dánsko, Roskilde

 • Klinika dermatologie, Sjællands Universitetshospital listopad 2016 (1 týden)

Německo, Essen

 • Klinika dermatologie, Universitätsklinikum Essen srpen 2015 (2 týdny)

Francie, Nancy

 • Klinika dermatologie, Université de Lorraine září 2012 (4 týdny)

Kanada, Ottawa

 • Klinika anesteziologie, University of Ottawa srpen – září 2011 (5 týdnů)

Česká republika, Praha

 • Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady srpen 2009 (4 týdny)

odborné PŘEDNÁŠKY

 

EADV – 26th Congress, Ženeva

 • Dahmen RA, Minimal surgery for hidradenitis suppurativa, září 2017

EADV – 14th spring symposium, Brusel

 • Dahmen RA, Hydrated HA fillers for superficial lines, květen 2017

 

Moravský kazuistický seminář, Olomouc

 • Dahmen RA, Terapie hidradenitis sppurativa, listopad 2018
 1. Národní dermatologický kongres, Praha
 • Dahmen RA, Nový přístup k operacím hidradenitis suppurativa, květen 2018

 

MD codes – zaměřeno na tvář jako celek, Praha

 • Dahmen RA, Novinka v odstranění subemntálního tuku, květen 2017

Dermatologický update: Novinky v dermatologické terapii, Praha

 • Dahmen RA, Nové možnosti submentální lipolýzy, únor 2017

Konference Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP z.s., Praha

 • Dahmen RA, Možnosti uzávěru operační rány, květen 2016

Kurz rezidentů České dermatovenerologické společnosti, Praha

 • Dahmen RA, Základy dermatochirugie, červen 2015
 1. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Praha
 • Dahmen RA, Profylaktické užití antibiotik v dermatochirugii, květen 2015

výsledky Vědecké práce

 • Dahmen RA, Matějková J, Nyč O. Molekulární typizace kmenů Clostridium difficile a její význam, Vědecká konference 2. LF UK 2011
 • Zámečník J, Dahmen RA. Autophagic vacuolar myopathies: what we have learned from the differential diagnosis of vacuoles in muscle biopsy. Cesk Patol 2013 Dec;49(1):39-45.
 • [Hidradenitis suppurativa – symptoms, diagnostics, and therapy]. Arenbergerová M, Dahmen RA, Arenberger P. Cas Lek Cesk. 2017 Summer;156(3):127-132. Czech.
 • Scalp melanoma after antihair loss mesotherapy: Arenbergerova M, Arenberger P, Gkalpakiotis S, Dahmen RA, Sticova E, Fialova A J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May;32(5):e187-e188. doi: 10.1111/jdv.14690. Epub 2017 Dec 5.PMID: 29136296

 

Jazykové dovednosti

český jazyk

 • rodilý mluvčí

anglický jazyk

 • státní jazyková zkouška, 4. června 2008
 • jazykový kurz – Hastings, UK, srpen 2007 (4 týdny)

německý jazyk

 • aktivně

francouzský jazyk

 • pasivně