MUDr. Anna Jiráková

Doktorka Anna Jiráková vystudovala Lékařskou fakultu v polském Gdaňsku. Během vysokoškolského studia získala roční stipendium na studium v zahraničí. Své lékařské vzdělání tak obohatila o znalosti získané na Lékařské fakultě Univerzity ve finském Turku. Poté studovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 působí na Dermatovenerologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice na Bulovce. V letech 2010 až 2011 pracovala v Pražském dermatologickém centru. V roce 2012 získala titul Ph.D. a úspěšně složila atestační zkoušku z oboru dermatovenerologie. Od roku 2018 pracuje ve skupině klinik EUC a také v Perfect Clinic Dermatology. Už mnoho let působí jako respektovaný přednášející jak na mezinárodních, tak na tuzemských dermatologických kongresech.

Je autorkou mnoha publikací v odborných českých i zahraničních renomovaných časopisech i držitelkou mnoha českých a mezinárodních ocenění. Jako první v České republice začala své pacienty vyšetřovat konfokálním mikroskopem. Je také členkou mnoha odborných společností, jako je Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro využití laseru v medicíně, Evropská akademie dermatovenerologie, Evropská společnost dětské dermatologie či Evropská společnost pro dermatologický výzkum.