Lucie Kalinová

Lucie Kalinová is a leading doctor with many years of experience and also the director of the leading Czech private clinic Brandeis Clinic by Lucie Kalinová.

MD Lucie Kalinová, PhD. gained several years of experience in the public sector and worked as the head of the plastic surgery department at the Bulovka Hospital. She is a prominent figure in aesthetic medicine in the Czech Republic and one of the few women in an otherwise male-dominated field. She is the author of several professional publications on plastic surgery and a frequent guest at Czech and international conferences devoted to new developments in the field.

Her experience with surgical procedures, excellent knowledge of anatomy and knowledge from international symposia enabled her to become a trainer for the application of injectable materials in facial aesthetics at Allergan®. She is the owner of a well-equipped outpatient facility that also serves as a training center for the application of the company’s products. She is the trainer for the application of Botox®, Juvederm® and Belkyra® filler products for the Czech Republic.

Roman Kufa

MD Roman Kufa is a Czech plastic surgeon and specialist in injectable fillers. He is the founder, chief doctor and co-owner of the Perfect Clinic Aesthetic Medicine Centre. Member of the Jan Evangelista Purkyně Medical Society and the Czech Medical Chamber. He is a member of the Czech Society of Plastic Surgery, Czech Society of Aesthetic Surgery, member of IPRAS – International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery and ISAPS – International Society of Aesthetic Plastic Surgery.

In the past, he has successfully performed microsurgery, hand surgery and breast reconstruction on cancer patients at the Plastic Surgery Clinic of the Královské Vinohrady Hospital and Bulovka Hospital. He is a co-founder of the plastic surgery department at Motol University Hospital, where he served as the head. He is the author and co-author of numerous publications and actively lectures at congresses.

He organizes regular congresses of plastic surgery Perfect Beauty Medicine with international participation. Currently, he is mainly involved in aesthetic procedures in the facial area, both surgical and minimally invasive. He acts as a trainer for the application of fillers and toxins in the face.

Alessandro Gualdi

MD Alessandro Gualdi, a plastic surgeon in Milan, has been involved in clinical and research activities in the field of aesthetic surgery of the face and body for more than fifteen years, developing his own techniques and tools. His teaching activities, in which he organizes courses for plastic surgeons and dermatologists, focus on minimally invasive facial surgery, breast surgery and surgical anatomy of the face.

Dr. Alessandro Gualdi practices minimally invasive cosmetic facial surgery, migraine surgery and cosmetic surgery of the body as a freelancer at the Surgical Medical Group clinic in Milan, of which he is the director.

Dr. Gualdi is a partner in:
– AICPE, Italian Association of Aesthetic Plastic Surgery
– SICPRE, Italian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
– ISAPS, International Society Aesthetic Plastic Surgery
– EAFPS, European Academy of Facial Plastic Surgery
– ASDS, American Society for Dermatologic Surgery
– ITMP, International Travel Mentorship Program

Pharm Dr. Vladimír Finsterle, MBA

Pharm Dr. Vladimír Finsterle, MBA. Je zakladatelem a spolutvůrcem první české internetové lékárny www.lekarna.cz (1999), informačního portálu pro pacienty www.ordinace.cz (2002) a prvního portálu elektronického kontinuálního vzdělávání lékařů a farmaceutů www.euni.cz.

Po studiu na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové působil od roku 1989 na imunologii v pražském IKEM. Poté začal budovat tehdy ještě československé zastoupení švýcarské farmaceutické firmy CILAG. V roce 1999 absolvuje pracovní pobyt v USA ve společnosti OrthoMcNeil a v roce 1999 zakládá vlastní společnost Pears Health Cyber, která se zabývá komunikací ve zdravotnictví. Mimo jiné je také předsedou představenstva ČAPIL(Asociace českých provozovatelů internetových lékáren), přednáší mimo jiné na FAF UK a ČVUT a podporuje filantropické projekty zaměřené především na zlepšení kvality života pacientů se vzácnými onemocněními.

MUDr. Robert Artur Dahmen

VZDĚLÁNÍ          

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, PGS – Preventivní medicína říjen 2014 – dosud

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství    2008 – 2014

zaměstnání   

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK                     říjen 2014 – dosud Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta – lektor                    říjen 2015 – dosud

Avecutis                 květen 2016 – dosud

VeraMedica                          duben 2018 – dosud

odborné Stáže            

Dánsko, Roskilde

 • Klinika dermatologie, Sjællands Universitetshospital listopad 2016 (1 týden)

Německo, Essen

 • Klinika dermatologie, Universitätsklinikum Essen srpen 2015 (2 týdny)

Francie, Nancy

 • Klinika dermatologie, Université de Lorraine září 2012 (4 týdny)

Kanada, Ottawa

 • Klinika anesteziologie, University of Ottawa srpen – září 2011 (5 týdnů)

Česká republika, Praha

 • Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady srpen 2009 (4 týdny)

odborné PŘEDNÁŠKY

 

EADV – 26th Congress, Ženeva

 • Dahmen RA, Minimal surgery for hidradenitis suppurativa, září 2017

EADV – 14th spring symposium, Brusel

 • Dahmen RA, Hydrated HA fillers for superficial lines, květen 2017

 

Moravský kazuistický seminář, Olomouc

 • Dahmen RA, Terapie hidradenitis sppurativa, listopad 2018
 1. Národní dermatologický kongres, Praha
 • Dahmen RA, Nový přístup k operacím hidradenitis suppurativa, květen 2018

 

MD codes – zaměřeno na tvář jako celek, Praha

 • Dahmen RA, Novinka v odstranění subemntálního tuku, květen 2017

Dermatologický update: Novinky v dermatologické terapii, Praha

 • Dahmen RA, Nové možnosti submentální lipolýzy, únor 2017

Konference Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP z.s., Praha

 • Dahmen RA, Možnosti uzávěru operační rány, květen 2016

Kurz rezidentů České dermatovenerologické společnosti, Praha

 • Dahmen RA, Základy dermatochirugie, červen 2015
 1. kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Praha
 • Dahmen RA, Profylaktické užití antibiotik v dermatochirugii, květen 2015

výsledky Vědecké práce

 • Dahmen RA, Matějková J, Nyč O. Molekulární typizace kmenů Clostridium difficile a její význam, Vědecká konference 2. LF UK 2011
 • Zámečník J, Dahmen RA. Autophagic vacuolar myopathies: what we have learned from the differential diagnosis of vacuoles in muscle biopsy. Cesk Patol 2013 Dec;49(1):39-45.
 • [Hidradenitis suppurativa – symptoms, diagnostics, and therapy]. Arenbergerová M, Dahmen RA, Arenberger P. Cas Lek Cesk. 2017 Summer;156(3):127-132. Czech.
 • Scalp melanoma after antihair loss mesotherapy: Arenbergerova M, Arenberger P, Gkalpakiotis S, Dahmen RA, Sticova E, Fialova A J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May;32(5):e187-e188. doi: 10.1111/jdv.14690. Epub 2017 Dec 5.PMID: 29136296

 

Jazykové dovednosti

český jazyk

 • rodilý mluvčí

anglický jazyk

 • státní jazyková zkouška, 4. června 2008
 • jazykový kurz – Hastings, UK, srpen 2007 (4 týdny)

německý jazyk

 • aktivně

francouzský jazyk

 • pasivně

Ing. Petr Havlíček

Patří k nejlepším a nejznámějším výživovým specialistům v České republice. Je také uznávaným výživovým poradcem v oblasti sportovní výživy. K jeho klientům patřili např. Kateřina Neumanová, Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, Václav Chalupa, Petr Vavroušek, Lucie Hradecká, v současné době zahájil spolupráci s Petrou Kvitovou a Jiřím Ježkem. Jídelníček si od něj nechali udělat také Naďa Konvalinková, Jiří Korn nebo Ilona Csáková a mnozí další.

Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně obor zootechnika se specializací na potravinářské technologie. S výživou začal krátce po absolutoriu vysoké školy. Nejprve jako odborný konzultant ve společnosti HC Compact a následně ve společnosti Energus.

 • Od roku 1996 se věnuje výživě a životnímu stylu.
 • Od roku 2001 je externím konzultantem společnosti Nutrend.
 • Od roku 2007 jeden z předních odborníků časopisu Dieta a hlavní garant soutěže Hubneme do plavek.
 • Od roku 2009 je tváří a odborným garantem projektu Změním se ZPMV.
 • Od roku 2013 je externím konzultantem firmy Aramark.
 • V letech 2005-2013 byl odborným garantem a spolumoderátorem pořadů Jste to, co jíte a Souboj v těžké váze
 • Je odborným garantem a tváří obecně prospěšné společnosti Vím, co jím a piju.
 • Velice populárním se stal pořad na stanici Rádio Impuls – Buď fit s Petrem Havlíčkem
 • • S šéfredaktorkou časopisu Dieta Petrou Lamschovou napsal 6 knih:
  •  Jídlo jako životní styl I. – III.
  • Superjídelníček
  • Jak se hubne v Čechách
  • Jde to i bez pšenice

MUDr. Anna Jiráková

Doktorka Anna Jiráková vystudovala Lékařskou fakultu v polském Gdaňsku. Během vysokoškolského studia získala roční stipendium na studium v zahraničí. Své lékařské vzdělání tak obohatila o znalosti získané na Lékařské fakultě Univerzity ve finském Turku. Poté studovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 působí na Dermatovenerologické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice na Bulovce. V letech 2010 až 2011 pracovala v Pražském dermatologickém centru. V roce 2012 získala titul Ph.D. a úspěšně složila atestační zkoušku z oboru dermatovenerologie. Od roku 2018 pracuje ve skupině klinik EUC a také v Perfect Clinic Dermatology. Už mnoho let působí jako respektovaný přednášející jak na mezinárodních, tak na tuzemských dermatologických kongresech.

Je autorkou mnoha publikací v odborných českých i zahraničních renomovaných časopisech i držitelkou mnoha českých a mezinárodních ocenění. Jako první v České republice začala své pacienty vyšetřovat konfokálním mikroskopem. Je také členkou mnoha odborných společností, jako je Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost Jana Evangelisty Purkyně, Společnost pro využití laseru v medicíně, Evropská akademie dermatovenerologie, Evropská společnost dětské dermatologie či Evropská společnost pro dermatologický výzkum.

 

MUDr. Lucia Mansfeldová

Vystudovala všeobecné lékařství na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Během studia získala stipendium EU Socrates Erasmus a absolvovala stáž na dermatovenerologické klinice Universidad Granada ve Španělsku. Současně prošla při studiu kursem dermatochirurgie.

Složila úspěšně atestaci v oboru dermatovenerologie a v oboru korektivní dermatologie. V roce 2011 byla zařazena do předatestační přípravy z dětské dermatovenerologie.

Pravidelně se účastní kongresů v Čechách, na Slovensku a v zahraničí (kongresy českých a slovenských dermatovenerologů , IMCAS, EADV, WDC).  Publikuje v časopisech Referátový výběr z dermatovenerologie, Dermatologie pro praxi. Přednáší  na kongresech a vzdělávacích akcích IPVZ v oboru korektivní dermatologie.

Je členkou  Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Společnosti Korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP.

MUDr. Marta Moidlová

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze. Poté pracovala deset let na Dermatologické klinice pro doškolování lékařů a farmaceutů v nemocnici Na Bulovce v Praze. Pak již se začala plně věnovat estetické medicíně.

Od roku 2001 vede Kliniku LaserPlastic v Praze 1, kde optimálně skloubila celou estetickou a laserovou dermatologii s plastickou chirurgií. Absolvovala řadu stáží a kongresů například v Rakousku, ve Francii, v USA, Brazílii, Itálii, Monaku atd. Soustavně přednáší a publikuje a je jedním z prvních školitelů pro aplikaci botulotoxinu, implantátů a laserů.

Je mimo jiné dlouholetou členkou předsednictva Společnosti pro využití laserů v medicíně, nyní Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP, členka ČDS a SKED ČLS JEP, EMLA, ELA, Society of Antiaging Medicine a dalších organizací.

© PERFECT BEAUTY ACADEMY s.r.o. 2023