MUDr. Roman Kufa

@ Perfect Clinic

Je držiteľom licencie Českej lekárskej komory v odbore plastickej chirurgie, je členom lekárskej spoločnosti Jána Evanjelistu Purkyně v odbore plastickej chirurgie, estetickej chirurgie a chirurgie ruky, zároveň je členom The International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS) a členom The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). Takisto je jedným z plastických chirurgov, ktorí v ČR úspešne realizujú rekonštrukciu prsníka u žien, ktoré v súvislosti s onkologickým ochorením utrpeli jeho stratu. Špecializuje sa na kozmetickú chirurgiu, chirurgiu ruky a mikrochirurgiu.

Je členom špeciálne zostaveného tímu motolskej nemocnice, ktorý prvýkrát v ČR vykonal v roku 2011 operáciu tzv. Möebiovho syndrómu.

Od roku 2012 je vedúcim lekárom plastickej chirurgie vo Fakultnej Nemocnici Motol a od jej založenia stojí na čele našej najmodernejšej kliniky plastickej chirurgie Perfect Clinic, ktorá sídli v Prahe a na jeseň v roku 2011 otvorila svoju pobočku aj v Liberci.
V tom istom roku získal doktor Kufa titul súdneho znalca v odbore plastickej chirurgie.

Absolvoval dlhodobú stáž vo Veľkej Británii a pracoval ako plastický chirurg v Nemecku.

Je spoluautorom knihy Plastická chirurgia krok za krokom, vydanej v roku 2003.