MUDr. Věra Terzijská

Vyštudovala Fakultu všeobecného lekárstva UK v Prahe. Po ukončení štúdia nastúpila na kožnú kliniku Fakultnej nemocnice Bulovka, kde absolvovala atestáciu z dermatovenerológie.

V roku 1994 založila súkromnú prax dermatovenerológie a korektívnej dermatológie.

V roku 2014 otvorila kliniku korektívnej a estetickej dermatológie Veramedica v komplexe Slovanský dům Clinic.

Absolvovala atestáciu v odbore korektívnej dermatológie. Zároveň sa venuje výučbe lekárov v niektorých sekciách korektívnej dermatológie a dlhodobo tiež odbornej publikačnej činnosti vo svojom odbore.

Organizuje a vedie odborné školenia dermatochirurgie a kožnej regenerácie. Absolvovala viacero stáží a kongresov v zahraničí (IMCAS, EADW, WDC).

Je členkou Dermatovenerologickej spoločnosti ČLS JEP a Spoločnosti Korektívnej dermatológie a kozmetológie ČLS JEP.