MUDr. Robert Artur Dahmen

VZDĚLÁNÍ          

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, PGS - Preventivní medicína říjen 2014 - dosud

Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství    2008 - 2014

zaměstnání   

Dermatovenerologická klinika FNKV a 3. LF UK                     říjen 2014 - dosud Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta - lektor                    říjen 2015 - dosud

Avecutis                 květen 2016 - dosud

VeraMedica                          duben 2018 - dosud

odborné Stáže            

Dánsko, Roskilde

Klinika dermatologie, Sjællands Universitetshospital listopad 2016 (1 týden)
Německo, Essen

Klinika dermatologie, Universitätsklinikum Essen srpen 2015 (2 týdny)
Francie, Nancy

Klinika dermatologie, Université de Lorraine září 2012 (4 týdny)
Kanada, Ottawa

Klinika anesteziologie, University of Ottawa srpen - září 2011 (5 týdnů)
Česká republika, Praha

Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady srpen 2009 (4 týdny)
odborné PŘEDNÁŠKY

EADV - 26th Congress, Ženeva

Dahmen RA, Minimal surgery for hidradenitis suppurativa, září 2017
EADV - 14th spring symposium, Brusel

Dahmen RA, Hydrated HA fillers for superficial lines, květen 2017

Moravský kazuistický seminář, Olomouc

Dahmen RA, Terapie hidradenitis sppurativa, listopad 2018
Národní dermatologický kongres, Praha
Dahmen RA, Nový přístup k operacím hidradenitis suppurativa, květen 2018

MD codes - zaměřeno na tvář jako celek, Praha

Dahmen RA, Novinka v odstranění subemntálního tuku, květen 2017
Dermatologický update: Novinky v dermatologické terapii, Praha

Dahmen RA, Nové možnosti submentální lipolýzy, únor 2017
Konference Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP z.s., Praha

Dahmen RA, Možnosti uzávěru operační rány, květen 2016
Kurz rezidentů České dermatovenerologické společnosti, Praha

Dahmen RA, Základy dermatochirugie, červen 2015
kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Praha
Dahmen RA, Profylaktické užití antibiotik v dermatochirugii, květen 2015
výsledky Vědecké práce

Dahmen RA, Matějková J, Nyč O. Molekulární typizace kmenů Clostridium difficile a její význam, Vědecká konference 2. LF UK 2011
Zámečník J, Dahmen RA. Autophagic vacuolar myopathies: what we have learned from the differential diagnosis of vacuoles in muscle biopsy. Cesk Patol 2013 Dec;49(1):39-45.
[Hidradenitis suppurativa - symptoms, diagnostics, and therapy]. Arenbergerová M, Dahmen RA, Arenberger P. Cas Lek Cesk. 2017 Summer;156(3):127-132. Czech.
Scalp melanoma after antihair loss mesotherapy: Arenbergerova M, Arenberger P, Gkalpakiotis S, Dahmen RA, Sticova E, Fialova A J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 May;32(5):e187-e188. doi: 10.1111/jdv.14690. Epub 2017 Dec 5.PMID: 29136296

Jazykové dovednosti

český jazyk

rodilý mluvčí
anglický jazyk

státní jazyková zkouška, 4. června 2008
jazykový kurz - Hastings, UK, srpen 2007 (4 týdny)
německý jazyk

aktivně
francouzský jazyk

pasivně